سمینار لبخند خدا – جول اوستین

سمینار لبخند خدا جول اوستین
سمینار لبخند خدا جول اوستین

سمینار لبخند خدا – جول اوستین

همه ما در زندگی خود تجربه برخورد با افرادی را داریم که به ما بدی کرده‌اند. ما می‌توانیم به راحتی مثل خودشان با آنها رفتار کنیم و متقابلاً به آنها بدی کنیم. ولی این کار با ذات پاک ما در تضاد بزرگی است.

این خداوند است که در جای مناسب و حق نشسته و به خوبی به رفتار آنها پاسخ خواهد داد. خداوند خودش منبع رحمت و بزرگی و بخشش است. و از رفتارهای نامناسب ما چشم‌پوشی می‌کند. پس ما هم نباید درصدد پاسخ دادن به رفتارهای بد دیگران باشیم.

جول اوستین در این سمینار توضیح می‌دهد که ما با بخشش و خوبی به دیگران در چنین شرایطی، تجلی لبخند خداوند خواهیم بود.

مدت زمان کلی: ۲۷ دقیقه
اندازه فایل: ۵۱+۵۶+۵۱ مگابایت

دانلود:

تنهای اعضای یاقوتی به این محتوا دسترسی دارند -> عضویت یاقوتی چیست؟

بخش اول:

بخش دوم:

بخش سوم:

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید