باور غلط خطای همسران

باورهای غلط درباره زندگی مشترک

«تصوراتی که به زندگی مشترک آسیب می‌رساند» زناشویی یکی از صمیمی‌ترین و خصوصی‌ترین انواع ارتباط انسانی و از نیازهای فطری بشر است. داشتن رابطه با همسر، می‌تواند سرچشمه احساس آرامش، حمایت و لذت برای هر کس باشد و این در حالی است که همین رابطه گاهی می‌ ...

زندگی آرام

آیا می‌خواهید زندگی آرام و دلپذیری داشته باشید؟

زندگی و هر مسئله کوچکی را آن‌قدر جدی تلقی نکنید، هر چند وقت یک‌بار زندگی را شوخی بگیرید و با سرزندگی و سبک‌بالی با رخدادها برخورد کنید و ببینید که روز شما چقدر زیبا و شادی‌آفرین خواهد بود. از رنج نهراسید، شادی را جایگزین غم کنید. برای زندگی خود هدف و ...

آیین همسرداری

آیین همسرداری

همسرداری هر پسر و دختری که به سن رشد و بلوغ می‌رسند بزرگ‌ترین آرزویشان این است که ازدواج کنند، با تأسیس زندگی مشترک زناشویی، استقلال و آزادی بیشتری به دست آورند، یار و مونس مهربان و محرم رازی داشته باشند. آغاز زندگی سعادتمندانه خویش را از زمان از ...